CÁCH PHÂN BIỆT THÉP CÁN NGUỘI VÀ THÉP CÁN NÓNG

CÁCH PHÂN BIỆT THÉP CÁN NGUỘI VÀ THÉP CÁN NÓNG

Thép cuộn cán nóng và thép cuộn cán nguội đều là tên gọi của quá trình sản xuất và là công đoạn cuối cùng trong quy trình sản xuất thép. Khi sản xuất thép, các nguyên liệu làm thép được đưa vào lò nung nóng tạo thành phôi. Sau đó, phôi được cán và tạo hình để tạo ra thép cán nóng và thép cán nguội các dạng. 

Read more