CHÚC MỪNG TÂN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VINAS ÔNG NGUYỄN XUÂN THƠM

CHÚC MỪNG TÂN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VINAS ÔNG NGUYỄN XUÂN THƠM

Công ty Cổ phần Vinas vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân thơm giữ chức Phó tổng giám đốc từ ngày 31/05/2022 Nhiệt huyết trong công việc, thủ lĩnh giỏi giang trong dẫn dắt đội ngũ nhân sự, sự nhạy bén trong tiếp cận thị trường quảng cáo và truyền thông chính là những […]

Read more